fakulteler universiteler

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği bölümleri. Bilgi: Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar "Bilgisayar Mühendisi" ünvanı alır. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı, yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme (ARGE) mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır. Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar,bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar. Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları bulur, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç gereç ve çalışacak personeli tespit eder, her aşamada yapılacak işlerle ilgili detaylı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için tedbirler alır. 

Site Ekle | Yeni Linkler | En iyi | RSS Feed  
Fakülteleri.com » Kocaeli üniversiteleri » Mühendislik Fakülteleri » Bilgisayar Mühendisliği

Google Reklam: 

Reklamlar: 

Özel Güvenlik hizmetleri

TOPlist